hỏi đáp

trong phòng này, bạn có thể hỏi nhau bất cứ cái j và các thành viên nếu có khả năng sẽ trả lời cho bạn. ai cũng có quyền hỏi và trả lời