• Chủ room:

    chat24h

    chat_24h

    Chủ đề: Danh mục : Forum

    Giới thiệu : Chào mừng bạn tham gia room chát của lớp K05 ....Chúc các bạn online vui vẻ ! Nơi giao lưu ,kết bạn ,buôn dưa lê ,chém gió, chia sẻ tâm trạng và thể hiện tình cảm của bạn dành cho các thành viên 2 Khoa CNTT và Du Lịch & Khách Sạn lớp K05 ...

    URL: