• Chủ room:

  chat24h

  chat_24h

  Chủ đề: Danh mục : Forum

  Giới thiệu : Chào mừng bạn tham gia room chát của lớp K05 ....Chúc các bạn online vui vẻ ! Nơi giao lưu ,kết bạn ,buôn dưa lê ,chém gió, chia sẻ tâm trạng và thể hiện tình cảm của bạn dành cho các thành viên 2 Khoa CNTT và Du Lịch & Khách Sạn lớp K05 ...

  URL:

 • Chủ room:

  vip4you

  Vip4you

  Chủ đề: Danh mục : Forum

  Giới thiệu : Vip4you

  URL: