Gõ TiếngViệt trên Room

a. Để gõ đươc Tiếng Việt trên room chat (BLOG, FORUM)

          -Sử dụng bộ gõ unikey, download tại đây (http://www.unikey.org/bdownload.php)

         -Nếu trong đoạn code nhúng (embed hay object) của Flash có sử dụng WMode 

   <embed width=100% height=480 wmode=opaque ....../>  

       -Sửa WMode = window     (Không được sử dụng WMode=opaque hay WMode=transparent)    

 

  b. Để gõ đươc Tiếng Việt trên room chat (Zing Me)

                    -Sử dụng bộ gõ unikey, download tại đây (http://www.unikey.org/bdownload.php)

                    -Trong mục Tuỳ chọn flash hình bên dưới, chọn WMode = window          

 

 

 

        c. Để gõ đươc Tiếng Việt trong Room Chat trên trình duyệt web CHROME bằng unikey

            -Bạn có thể chọn kiểu gõ VNI, TELEX tuỳ thích