Đăng ký tài khỏan

ZicZac cho phép bạn đăng ký tài khỏan bằng 2 hình thức khác nhau.

 

1. Đăng ký nhanh:

Vào trang chủ http://www.ZicZac.vn và điền thông tin đầy đủ.

 

Username: tên của bạn dùng để truy cập vào ZicZac

      Chú ý: Không nên nhập dấu Tiếng Việt và các ký tự đặc biệt @,`~!%&*()  ...

 

Password: điền mật khẩu bí mật mà chỉ mình bạn biết

     Chú ý: Nhớ tắt bộ gõ Tiếng Việt và chú ý đến mật khẩu đang nhập có chữ Hoa không.

 

Ngày sinh: vui lòng điền đúng ngày tháng năm sinh của bạn, những thông tin này dùng để xác nhận tài khỏan này có phảilà của bạn. 

     Trong trường hợp bạn nhận được quà tặng từ ZicZac, ZicZacsẽ căn cứ vào thông tin này.

 

Giới tính: thông tin về giới tính của bạn

 

Location: Nơi bạn đang sinh sống

 

Nhập code: Bắt buột bạn phải điền đúng Số hiển thị ở ô kế bên. 

Sau đó bạn chọn nút Register hòan tất quá trình đăng ký tài khoản của bạn

 

 2. Đăng ký và Tạo room chat riêng: Vào trang đăng ký http://www.ziczac.vn/register và điền thông tin đầy đủ.

 Thực hiện giống hướng dẫn ở trên và muốn tạo room chat riêng thì điền đầy đủ thông tin bên dưới.