Gắn Room lên BLOG

 Gắn room chat của bạn đã tạo lên website cá nhân, Blog, Forum...

     Các  bước thực hiện:

     Step1:  Đăng ký và tạo room chat riêng

      -Bạn phải đăng ký tài khỏan trên ZicZac

      -Bạn chọn mục tạo room chat riêng

       Xem chi tiết tại phần hướng dẫn việc đăng ký và tạo room chat riêng  Cách tạo room riêng

   Step2: Login vào ZicZac.

      -Sau khi đã có tài khỏan và room chat riêng.

      -Bạn vào trang chủ http://www.ZicZac.vn

      -Login vào hệ thống với tài khỏan đã đăng ký và click chuột vào Room của bạn, sau đó bạn sẽ thấy giống hình bên dưới

             

 

       Step3: Sao chép đọan dữ liệu để gắn lên Website, Forum, Blog..

      -Sau khi bạn nhìn thấy hiện thị cửa sổ giống hình bên trên.

      -Bạn di chuyển con trỏ chuột vào bên trong đọan dữ liệu đó

      -Kế tiếp ấn nút chuột phải và chọn dòng chữ Select all, lúc này đọan dữ liệu sẽ được bôi đậm.

      -Và sau đó chọn copy de sao chép đọan dữ liệu này

 

      Vui lòng xem hình minh họa bên dưới:

 

 

 

  Step4: Dán đọan dữ liệu lên Website, Forum, Blog..

     a. Gắn lên website cá nhân: 

          Ví dụ: Tôi có website riêng, tôi muốn gắn room mới tạo lên trang index.html thì tôi phải làm sao.

         -Đầu tiên bạn đã chuẩn bị sẵn sàng đọan dữ liệu để dán vào trang index.html, vui lòng xem hướng dẫn bên trên.

         -Dán đoạn dữ liệu trên nằm bên trong <body> đọan dữ liệu để dán      <body>của HTML

         Xem hình mình họa bên dưới

 

 

 

   Kiểm tra room đã được gắn lên website, Blog, Forum chưa

 Để kiểm tra xem room đã được gắn lên website của bạn chưa, bạn vào đường link chứa file index.html.

Giả sử đây là đường dẫn http://yourwebsite.com/index.html sau khi click vào link này bạn sẽ thấy room chat xuất hiện trên website của bạn

 

 

 

   b. Gắn lên Blog và Forum, v.v: 

  -Đầu tiên bạn đã chuẩn bị sẵn sàng đọan dữ liệu để dán vào Blog hay Forum , vui lòng xem hướng dẫn bên trên.

  -Click chuột vào Source hoặc có tên gọi khác Mã HTML     

  -Sau đó, dán đoạn dữ liệu trên nằm bên trong bất cứ chỗ nào bạn thích.

         Xem hình mình họa bên dưới

 

 

 Vào trang bạn mới gắn để kiểm tra room đã được gắn lên Blog, Forum chưa