Thay đổi chủ đề room

 Thay đổi chủ đề room ngay lúc đang chat

Nếu bạn là người tạo ra rom chat này thì bạn co thể gõ nội dung chủ đề ngay trên chủ đề, lúc này mọi người đều thấy chủ đề mới của bạn

-Login vào room chat

-Gõ nội dung chủ đề mới vào như hình bên dưới.

-Sau đó ấn phím ENTER, chủ đề mới sẽ được thay đổi