Cách Gắn karaoke vào web

                                     Cách gắn karaoke và thay đỗi kick thước tùy úy    

Ziczac ra mắt dịch vụ karaoke , Beat , đơn giãn và dễ sữ dụng , tiện lợi cho các bạn có thể hát ngay tại chỗ , mà ko cần phải đi tìm :      

Ngoài ra các bạn có thể đem Karaoke này về website , blog , forum...( gợi ý 1 tí nữa nhé " đặt nó ngay cạnh cái room chát , vừa chát vừa hát ^^! )


- Nhúng Vào Blog
: <embed src="http://static.ziczac.vn/zz/karaoke.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"   width="505" height="260" name="karaoke" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />


-Nhúng Vào Forum
: [FLASH]http://static.ziczac.vn/zz/karaoke.swf[/FLASH]         


-Nhúng Vào Blog 360 :
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never" height="505" width="260" src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://static.ziczac.vn/zz/karaoke.swf"></embed>

-Và khi nhúng vào Blog , các bạn có thể thay đỗi kích thước khung Karaoke tùy ý thích để nhìn rõ nét hơn , bằng cách thay đỗi số trong phần
   width="505" height="260"