Yahoo, Msn,Gtalk,Aim

1. Bạn có thể chat với các hệ thống IM khác như Yahoo, Msn, Gtalk, Aim mà không cần đăng ký tài khỏan bên ZIcZac.

Bạn vào trang chủ http://www.ziczac.vn   và sử dụng tài khỏan Yahoo để login vào hệ thống.

  

 

 

2. Bạn có thể chat cùng lúc các hệ thống IM khác như Yahoo, Msn, Gtalk, Aim với 1 account  ZIcZac.

   -Đầu tiên bạn phải đăng ký làm thành viên của ZicZac xem hướng dẫn về Đăng ký tài khỏan

   -Sau đó bạn vào trang chủ để  login vào hê thống .

   -Kế tiếp, bạn click vào link Tài khỏan sẽ xuất hiện 1 cửa sổ.

  -Bạn tiếp click vào nút Thêm kết nối.

  -Và sau đó bạn thêm các tài khỏan đã đăng ký trên Yahoo, Msn, Gtal, Aim nào bạn thích.

 

   

3. Bạn có thể login trên room chat để chat với tất cả các hệ thống IM khác như Yahoo, Msn, Gtalk, AIm.

 

    -Đầu tiên bạn phải làm giống mục số 2 ở trên.

    -Sau đó bạn login bằng tài khỏan đã đăng ký  ZicZac vào room chat.

    -Sau đó bạn có thể chat với bất ky IM Yahoo, Msn,Gtalk, Aim