Gắn Room lên Yahoo 360

 Gắn room chat của bạn đã tạo lên Yahoo 360  (http://vn.360plus.yahoo.com/)

     Các  bước thực hiện:

 

     Step1:  Đăng ký và tạo room chat riêng 

      -Bạn phải đăng ký tài khỏan trên ZicZac

      -Bạn chọn mục tạo room chat riêng

       Xem chi tiết tại phần hướng dẫn việc đăng ký và tạo room chat riêng  Cách tạo room riêng

       Note: Bạn vui lòng ghi nhớ Room ID đã tạo trong Step 1 để sử dụng trong Step 2 (c)

 

 

     Step2:  Gắn room chat trong Yahoo 360

 

       a. Làm theo hướng dẫn hình bên dưới

 

  

 

 

      b: Click vào chỗ khoanh tròn màu đỏ (xem hình bên dưới)

                

 

 

      c: Copy đọan code bên dưới vào mục nội dung

          - Mã code:

<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never" height="480" width="90%" src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=XXXX"></embed>

          -Sau đó thay thế XXXX bằng Room ID đã tạo ở Step 1

 

 

           Ví dụ : Bạn đã tạo room chat có Room IDZicZac

           Copy mã code sau vào mục nội dung

<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never" height="480" width="90%" src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=ZicZac"></embed> 

       Ex:  http://vn.360plus.yahoo.com/ziczac@ymail.com/

 

 

          Ví dụ : Bạn đã tạo room chat có Room ID là Ket_Ban_Bon_Phuong

           Copy mã code sau vào mục nội dung

<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never" height="480" width="90%" src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://static.ziczac.vn/zz/ziczac.swf?UID=Ket_Ban_Bon_Phuong"></embed>

 

Note: Chú ý http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf đường link này có thể thay đổi

                

 

 

       Step3: Click nút Lưu (Kết thúc)

 

       Step4: Click ra ngòai , kiểm tra room chat  được gắn lên chưa

Ex:  Click vào đây xem room gắn trên Yahoo Blog

     Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!