FAQ

Hướng Dẫn Các Vấn Đề Thường Gặp


 

 

 

1. Gói cước tính năng Room Karaoke- Webcam-Hosting Voice Chat  Click here


2. Cách Gắn Room Lên Yahoo 360 Plus 
Click here


3. Cách Sữ Dụng Yahoo, Msn, Gtalk, Aim 
Click Here

4. Cách Gắn Room Lên Blog Click here

5. Cách Đăng Kí Tài Khoản Và Tạo Room Chát Riêng Click here

6. Cách Gắn Room Lên Forum Click here

7. Cách Gắn Room Lên Zing Me ( me.zing.vn )
Click Here

8. Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu Trong Room Click here

9. Cách Kick , Ban, Đuỗi khỏi room Click Here

10. Cách Gắn Room Lên Blog.com.vn Click Here

11. Cú Pháp Nhắn Tin SMS Trong Room Click Here

12. Cách Hát Karaoke Trong Room Click Here

13. Mã Emotions Cho Room Chát Click Here

14. Cách Chỉnh Míc Hát Karaoke Trong Win 7 Click Here

15. Cách Chỉnh Míc Hát Karaoke Trong Win XP Click Here

16. Cách Chỉnh Míc Hát Karaoke Trong Win Vista Click Here

 


17. Cách Gắn Karaoke Vào Website
Click Here