Tiêu diệt khủng bố

Bạn hãy bắn nhanh tay để tiêu diệt hết những tên khủng bố đang ẩn náo trong tòa nhà. Bạn rê chuột để ngắm bắn và click chuột để bắn.