Cuộc chiến quyết liệt

Quân địch bao vây bốn bề và bạn phải chiến đấu quyết liệt để thoát khỏi vòng vây. Bạn dùng 4 phím mũi tên để di chuyển. Rê và click chuột để ngắm vá bắn.