Tìm điểm khác nhau 8

Bạn hãy tìm những điểm khác nhau của hai bức tranh này nhé. Bạn click chuột để chơi game. Chúc bạn thành công.