Tìm điểm khác nhau 7

Bạn hãy tìm những điểm khác nhau giữa hai bức tranh này nhé. Bạn dùng chuột để chơi game.