Tiêu diệt rắn

Lũ rắn độc không biết từ đâu đến và đang tấn công vào lâu đài khiến nhà vua vô cùng lo lắn và bạn là dũng sĩ được giao nhiệm vụ tiêu diệt bọn chúng bảo vệ cho lâu đài. Bạn rê chuột để ngắm và click chuột để bắn.