Bơm xăng

Bạn hãy nối các ống bơm để bơm đầy xăng cho càng nhiều xe thì điểm càng cao. Bạn dùng chuột để chơi game.