Special force

Trò chơi là dạng game flash mô phỏng theo game online special force đang được phát hành ở Việt Nam. Bạn click vào nút có chữ màu xanh để bắt đầu chơi. Bạn rê chuột để ngắm và click chuột để bắn.