Cứu người yêu

Bạn hãy giúp chú chó cứu được người yêu của mình đang bị giam giữ bởi những thiên thạch màu xanh kỳ lạ. Bạn click chuột bắn vào những thiên thạch màu xanh để chúng biến thành năng lượng cho chú chó và bạn không được để cho những thiên thạch bay qua bạn vì chúng sẽ hút năng lượng của bạn.