Nhặt ngọc trai

Bạn click vào những biểu tượng màu cam để đẩy những viên ngọc trai vào thùng đựng bên dưới sao cho số lượng ngọc trai càng nhiều thì điểm càng cao.