Tìm điểm khác nhau 4

Bạn dùng chuột để chỉ ra những điểm khác nhau trong hai bức tranh trong thời gian nhanh nhất nhé vì thời gian quy định rất ngắn nên bạn phải thật nhanh mắt. Chúc bạn thành công