Mèo xanh chiến đấu

Bạn hãy cùng mèo xanh chiến đấu chống lại những thế lực đen tối trong thề giới mèo bạn nhé. Bạn click chuột để bắn và dùng 4 phím mũi tên để di chuyển.