Bảo vệ bờ biển

Quân xâm lược đang tấn công vào vùng biển của quốc gia bạn và bạn có nhiệm vụ phải tiêu diệt hết bọn chúng không cho bọn chúng tiến vào đất liền. Bạn rê chuyển để di chuyển và ngắm bắn. Click chuột để bắn. Chúc bạn chiến thắng.