Tiêu diệt quái vật hành tinh

Bạn nhận nhiệm vụ là phải tiêu diệt hết những tên quái vật ngoài hành tinh đang tấn công vào trái đất. Bạn rê chuột để di chuyển và click chuột để tấn công. Chúc bạn thành công.