Tìm điểm khác nhau 2

Bạn hãy trổ tài nhanh mắt của mình để tìm ra những điểm khác nhau của hai bức tranh trong thời gian ngắn nhất để ghi nhiều điểm bạn nhé. Bạn dùng chuột để chơi game.