Xếp ếch

Bạn xếp 3 chú ếch giống nhau theo một đường thẳng và đường chéo để ghi điểm nhé. Bạn dùng 4 phím mũi tên để chơi game