Xếp hình ngôi sao

Trò chơi này giống cho chơi xếp gạch và xếp thuốc, bạn chỉ cần xếp 3 hình giống nhau theo hàng dọc hay đường chéo để ghi điểm.