Đua môtô mini

Bạn sẽ tham gia cuộc thi đua môtô mini rất hấp dẫn và chuyên nghiệp. Bạn dùng 4 phím mũi tên để bắt đầu cuộc đua của mình.