Remy tài ba

Bạn hãy giúp Remy tung những thức ăn trong nhà hàng sao cho chúng không bị rớt xuống đất. Bạn nhớ lấy những logo intel để tăng tốc độ của remy. Chúc bạn vui vẻ