Cuộc hẹn bất ngờ

Bạn nhận được tin nhắn bất ngờ và bạn phải đến điểm hẹn trong thời gian ngắn nhất nếu không những người bạn của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Bạn dùng 4 phím mũi tên để điều khiển xe.