Qua sông cứu thương

Bạn sẽ giúp vị bác sĩ này vượt sông để cứu giúp những con thú bị thương. Bạn dùng 4 phím mũi tên để diều khiển. Chúc bạn thành công.