Bảo vệ doanh trại

Bạn có nhiệm vụ bảo vệ doanh trại và tiêu diệt những kẻ nào tấn công vào doanh trại của mình. Bạn rê chuột để ngắm và click chuột để bắn.