Nhân bản bò

Bạn chọn nước đi sao cho số bò của bạn nhiều hơn đối thủ là bạn chiến thắng. Bạn dùng chuột để chơi game.