Đào mương

Bạn hãy giúp các chú chuột chũi đào mương dẫn nước về vườn rau của họ nhé. Bạn click chuột để nối các đoạn mương sao cho nước chảy đến các hạt giống đã gieo. Chúc bạn vui vẻ.