Cùng nhảy hip hop

Bạn nhấn vào phím mũi tên tương ứng với biểu tượng hiện trên màn hình để giúp nhân vật của bạn thực hiện điệu nhảy hoàn hảo nhất