Phi thuyền chiến đấu

Bạn điều khiển phi thuyền tấn công những phi thuyền chiến đấu của đối phương và lấy những item để tăng hỏa lực. Bạn dùng 4 phím mũi tên để điều khiển Nhấn space bar để bắn.