Cứu bò

Những người ngoài hành tinh muốn cướp đi những con bò của bạn và bạn phải ra tay bảo vệ lũ bò không bị bắt. Bạn click chuột trái để bắn. Nhấn space bar để nạp đạn