Thiên thạch du hành

Một tảng thiên thạch đang thu thập những thiên thạch bé nhỏ vào mình để trở thành một hành tinh mới. Bạn hãy giúp cho thiên thạch hoàn thành sứ mệnh và nhớ tránh những thiên thạch to hơn hay hành tinh trong vũ trụ.