Bắn trứng

Bạn click chuột để bắn những quả trứng đang tấn công bạn, bạn cũng bắn luôn những ngôi sao để ghi thêm điểm.