Bắn khinh khí cầu

Bạn dùng hai phím Up và Down để di chuyển lên xuống. Click chuột trái để bắn tên vào các khinh khí cầu đang bay gần bạn.