Bảo vệ cừu con

Bạn hãy nhắm chính xác và chọn đúng màu đạn cần bắn để tiêu diệt những con sói đang tấn công vào lâu đài bắt cừu con. Bạn phải chọn đạn cùng màu với màu áo của những con sói để tiêu diệt nó. Bạn dùng 3 phím A, S, D để chọn màu đạn Click chuột trái để bắn.