Một mình chiến đấu

Bạn dùng các phím mũi tên để chỉnh hướng bắn và nhấn space bar để bắn