Xếp bài đua xe

Bạn đang tham dự một cuộc đua rất kỳ lạ là bạn phải xếp các quân theo thứ tự để vượt qua đoạn đường quy định. Bạn click vào quân bài cùng hàng với những lá bài úp rồi chọn những quân bài phía trên sao cho quân bài bạn chọn là liền trước hoặc liền sau quân bài bên dưới. Vd: bạn lật quân 8 thì bạn phải chọn phía trên những quân bài là 7 hoặc 9. Chúc Bạn chiến thắng.