Nhanh mắt

Bạn chọn một lá bài rồi ghi nhớ sau khi hoán đổi vị trí liên tục mà bạn vẫn chỉ được lá bài của mình thì bạn ghi điểm. Dùng chuột để chơi game.