Tìm năng lượng

Phi thuyền của bạn sắp cạn năng lượng nên bạn cần tìm năng lượng để cung cấp cho phi thuyền. Bạn dùng 4 phím mũi tên để di chuyển phi thuyền đi đến những ống năng lượng xuất hiện ngoài không gian.