Thám hiểm rừng nhiệt đới

Bạn hãy cùng với cậu bé tham gia vào chuyến phiêu lưu thám hiểm rừng nhiệt đới. Click hai phím mũi tên Left và Right để di chuyển và nhấn space bar để nhảy.