Chạy xe tốc độ

Bạn đang dự một bữa tiệc sinh nhật của bạn mình thì nhận được tin nhắn thành phố đang bị tấn công và bạn phải chạy thật nhanh về để cứu lấy thành phố thoát khỏi bọn Hamster. Dùng 2 phím mũi tên Left và Right để chạy và nhấn phím Up để nhảy.