Bóng chày

Bạn phải nhập tên, chọn đội và màu áo của mình trước khi thi đấu. Bạn phải canh cho chính xác rồi click chuột để đánh bóng .