Đấu chưởng

Bạn tham gia các trận đấu với những đối thủ rất mạnh và bạn hãy cố gắng chiến đấu. Bạn dùng 4 phím mũi tên để di chuyển và nhấn space bar để phóng chưởng.