Phá thiên thạch

Bạn phải bắn phá những tảng thiên thạch để chúng không hủy diệt thành phố. Bạn dùng 4 phím mũi tên để đi chuyển .